Pockettidningen R är tillbaka! (20160610)

Pockettidningen R är tillbaka!
Vi har vilat under något år, men nu tar vi nya tag igen.
En av Sveriges viktigaste samhällspolitiska tidskrifter är tillbaka, Pockettidningen R, som allt sedan 1970 deltagit aktivt i debatten i skilda frågor.

Vår omstart sker i skiftet juni/juli med ett nummer, innehållande berättelser om och av fem unga människor från Syrien, varav fyra journalister, där de själva beskriver sina egna flyktingöden.

Det är fem lågmälda och personliga utsagor om vad som sker med en människa som tvingas bryta upp från sin uppväxtmiljö och söka vägar in i ett helt nytt sammanhang. Det är berättelser om vilka tvivel och drömmar de bär på. Och om både bra och dåliga möten med det nya landet. Det är framför allt berättelser i en konstruktiv anda, långt ifrån det skrikiga, onyanserade och konfliktorienterade tonläge som annars inte så sällan präglar flyktingdebatten. Numret handlar inte om siffror, utan människorna bakom siffrorna. Numret är tvåspråkigt, dels på svenska, dels på arabiska.

Det är Pockettidningen R:s sätt att försöka bidraga till möten och samverkan mellan människor, ja det som ibland kallas integration. Och det är givetvis mycket roligt att kunna presentera utmärkta berättare från ett annat land och en annan kultur, det dessutom i ett nummer både för en svensktalande och en arabisktalande publik.

Att Pockettidningen R har haft utgivningsuppehåll har medfört att i stort sett allt måste startas om på nytt, och det är utomordentligt angeläget att vi omgående får många som hänger på och prenumererar, köper lösnummer och på andra vis stöttar oss. Vårt versala R står för ordet rättvisa. Rättvisa i alla dess former. Det kämpar Pockettidningen R för. Och uppdraget är långt ifrån slutfört.

För endast 75 kr (+ porto 28 kr) köper du det senaste numret. Prenumererar gör du för endast 295 kr, för fyra nummer. Antingen sätter du in pengar på PlusGiro 517606-0, Pockettidningen R. Glöm inte namn och adress, eller så tecknar du en prenumeration med Swish: skriv in vårt nummer 123 641 62 42 i din Swish, beloppet och skriv namn, adress, postnr till den som skall ha tidningen. Sedan är prenumerationen igång. Går också att mejla din beställning till redaktionen@pocketr.se.

Kurt Nurmi, chefredaktör Maria Hagström, redaktör

© 2016 Pockettidningen R ®

Kommentera