500 år i Sverige

2012 Nr 3-4 500 år i Sverige”Familjens yrkeskarriärer speglar en lång klassresa. Erlands mamma Monica fick som barn inte gå i skola. Den enda undervisning hon fick var när några pensionerade lärare gav henne och andra romska barn undervisning när de gjorde ett lite längre stopp. Monica fortsatte att träna läsning på egen hand, ivrigt uppmuntrad av sin pappa som köpte serietidningar hon fick läsa i.

I senare delen av tonåren fick Monica äntligen chansen att gå i skola och genom Hermodskurser kunde hon läsa in grundskole- och gymnasiebehörigheten. Som vuxen utbildade hon sig till modersmålslärare, och flickan som aldrig fick gå skolan stod sedan i katedern och undervisade. Idag är hon lite av en romsk ambassadör i Malmö.”

Pockettidningen R berättar denna gång om den långa väg och vandring romerna gjort i Sverige sedan de första gången kom hit för 500 år sedan. Ovanstående citat berättar om de svårigheter romerna har mött för att finna en plats i ett av världens rikaste länder. Samtidigt om de framgångar de lyckats nå i ett land som varit fyllt av fördomar och motstånd att släppa in en av världens mest jagade, hunsade och föraktade minoriteter.

Reporter: Jenny Wickberg
Utgåva: 2012 Nr 3/¤ Årgång 43
ISBN: 978-91-85563-22-7, 91-85563-22-6