Arbetskamraterna

1981 Nr 5 ArbetskamraternaNumret är ett reportage av Leif Stenberg som besökt LM-Ericsson i Söderhamn (Mellan Gävle Sundsvall) och dess stridbara verkstadsklubb.

Reportaget riktar mycket uppmärksamhet mot utslagning av arbetare. Folk som börjar supa och knarka för att de vantrivs så jävla illa i fabriken. Hets, ackord och själsdödande arbete. Det gamla vanliga. Det som är så speciellt med den här arbetsplatsen är att det finns en stridbar fackklubb som har tagit det fackliga arbetet ett steg längre. De bråkar inte enbart om felaktiga ackord, arbetstider och arbetsmiljö utan bedriver även socialverksamhet. Arbetare som är alkoholiserade, knarkar, bryter ihop psykiskt och som gått ner sig i kredit träsket får hjälp av de drivna klubbmedlemmarna. Personligt stöd kombineras med påstötningar mot företag, sociala myndigheter och fordringsägare för att hjälpa individerna lösa sina tillsynes olösbara problem.

Vad är det som göra att facket är så här starkt? Förankring hos medlemmar eller kanske stridbara arbetarkollektiv? En ledtråd får vi i slutet av numret då det berättas att det var en ”vild strejk” 1974. Företaget sa ensidigt upp ett hängavtal som garanterad de timanställda högre lön, ett avtal som följde ackordsarbetarnas löner.

Reporter: Leif Stenberg
Utgåva: 1981 Nr 5 Årgång 12
ISBN: 9151815044