Ett mänskligt stöd – Om personliga ombud för utsatta

2012 Nr 1-2 Ett mänskligt stöd – om personliga ombud för utsattaIbland måste också det goda exemplet lyftas fram. Och så sker i detta dubbelnummer, när vi berättar om de relativt okända så kallade personliga ombuden, som människor i mycket besvärliga omständigheter kan få stöd av. Inte minst i mötet med svårnådda, hårdföra och nyckfulla myndigheter.

Verksamheten med de personliga ombuden har något tilltalande mänskligt över sig – i kontrast till det tuffa bemötande många människor i kris annars tvingas finna sig i.

Numrets huvudskribent Eva Wiklund bidrar med en lång rad berättelser om människor som fått hjälp av personliga ombud i svåra livssituationer. Och frilansskribenten Victor Estby kan konstatera att politikerna för en gångs skull är ganska överens: personliga ombud är bra. Därtill lönsamt för både individ och samhälle. Socialstyrelsen varnar dock för att ombuden samtidigt kan skyla över brister i myndigheternas sätt att bemöta människor.

Reportrar: Eva Wiklund, Victor Esby
Utgåva: 2012 Nr 1/2 Årgång 43
ISBN: 978-91-85563-21-0, 91-85563-21-8