I främmande land – En intervjubok om Somalier i Sverige

2011 Nr 3-4 I främmande land  – en intervjubok om somalier i SverigeI främmande land – en intervjubok om somalier i Sverige

Numrets skribent Jenny Wickberg berättar om människor på flykt från en land i kaos. Och om hur situationen blivit för dem som har kommit till Sverige.

Reporter: Jenny Wickberg
Redaktör: Maria Hagström
Utgåva: 2011 Nr 3/4 Årgång 42
ISBN: 978-91-85563-20-3, 91-85563-20-X