Föråldrade lagar drabbar utsatta – Om god man och förvaltarskap

2013-nr-3-god-man”Vi ser problematiken varje dag, oavsett var vi arbetar, och processen från ansökan till beslut går för långsamt. Vi har patienter som förlorat både sina tillgångar och sin bostad, och ett önskemål är att ett beslut om tvångsförvaltning ska vara lättillgängligt och gå snabbt att få under den akuta sjukdomsfasen. Samhället och behoven förändras och det krävs en snabb översyn och uppdatering av lagstiftningen för att kunna hjälpa dessa patienter.”

Charlotte Hveem, kurator på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, anser att nuvarande uppbyggnad av systemet med gode män och förvaltare har stora brister. Hon menar att lagstiftningen på området är föråldrad och därför måste den moderniseras. Och den åsikten delas av många. Pockettidningen R berättar denna gång om hur människor som av olika anledningar inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv lämnas i sticket på grund av lagar som inte fungerar i vårt moderna Sverige.

Reporter: Claes Hindenfelt
Utgåva: 2013 Nr 3 Årgång 44
ISBN: 978-91-85563-24-1, 91-85563-24-2