Kluven identitet – En intervjubok om språkliga minoriteter

2011-06-15 Nr 1-2 Kluven identitet - en intervjubok om språkliga minoriteterI detta nummer berättar sverigefinnen Anna Järvinen, tornedalingarna Thomas Östros och Birger Winsa, samen Victoria Harnesk, romen Monica Caldaras och judinnan Judith Popinski om erfarenheter av att tillhöra språkliga minoriteter.

– När personer som Markoolio och Markus Krunegård började prata om sin bakgrund kände jag att det var modigt gjort. Känslan av att finskspråkiga ses som mindre värda sitter djupt i många av oss, säger artisten Anna Järvinen. Men bilden har blivit mer nyansrik, finnar ses inte längre bara som arga märkliga kufar. Under senare år har många kända personer började berätta om sina finska historier.

– Efter att ha varit nedtryckta så länge var vi helt enkelt många som kände att vi nu måste få lov att uttrycka även den sidan av oss. Anna medger att fortfarande, trots att samhällets syn på de finskspråkiga har förändrats, har hon svårt att helt acceptera den delen i sig själv.

– Jag har aldrig kunnat se mig själv som en del av ett sverigefinskt kollektiv, utan känner mig som en ensam finsk ö i Sverige. Den känslan bottnar i att jag någonstans fortfarande känner att det är lite skamligt att vara finsk, att jag inte vill ses som en del i den gruppen.

Reporter: Jenny Wickberg
Redaktör: Maria Hagström
Utgåva: 2011 Nr 1/2 Årgång 42
ISBN: 978-91-85563-19-7, 91-85563-19-6