Kom igen gubbar nu satsar vi på F!

2014-nr-1-2-kom-igen-gubbar-nu-satsar-vi-pa-f”Det ju svårt att påstå att det är fel att vilja öka rättvisan, utjämna skillnader, minska våldet, fördela resurserna, ha en grönare jord, stoppa rasismen, vara sköld mot fascismen – ja, som vårt lands uttalade feministiska parti senaste tiden har kompletterat sin politik med, att detta numera finns jämsides med kravet på jämställdhet. Feministiskt initiativ skulle kunna skaka om i den politiska diskussionen.

Och det skulle kunna tvinga andra partier att radikalt ändra färdriktning. En förhoppning är till exempel att en omvärdering av olika arbeten också skulle kunna påverka vår syn kring vad som är väsentligt i bred mening i ett samhälle, vad det är som räknas. Att människor som tar hand om andra människor är så lågt värderade är ju en skam, för att nämna en sak. Ett andra stort steg vore om kampen för en förkortad arbetstid och rättvisare delning av arbetstiden åter blev en politisk centrumfråga.”

Det skriver Pockettidningen R:s chefredaktör Kurt Nurmi i en av de personligt hållna texter han låter publicera i detta nummer. I texterna tecknar han bilden av ett Sverige som gått från ett fattigsverige, över 1970-talets enorma demokratiförsök, till ett kraftigt bakslag senaste decennierna. Nu krävs ett systemskifte, där feminismen kan vara en pådrivande faktor.

Skribent: Kurt Nurmi
Utgåva: 2014 Nr 1/2 Årgång 45
ISBN: 978-91-85563-26-5, 91-85563-26-9