Kommunens lilla piga – Hemtjänstens kvinnor, vårdsveriges stöttepelare

1987-nr-3-kommunens-lilla-piga-hemtjanstens-kvinnor-vardsveriges-stottepelareI boken beskrivs det synsätt som funnits och i mångt och mycket fortfarande finns gentemot personer som arbetar inom äldreomsorgen.

Arbetet är tungt, krävande och ansvarsfullt men som personal ska du klara av uppgifterna, ofta utan att ha någon att rådfråga fastän du kanske inte ens har adekvat utbildning.

Arbetspassen är långa. Så kallade delade turer är åter en verklighet – börja tidigt på morgonen, några timmars ledighet mitt på dagen och åter till arbetet på kvällen. Lönen är som bekant inte hög.

Redaktör: Hans Néstius
Utgåva: 1987 Nr 3 Årgång 18
ISBN: 91-86716-15-8, 978-91-86716-15-8