Kvinnor som reser sig!

2003 Nr 1 Kvinnor som reser sigStoppa allt våld.

Inte rädd för honom längre. Här får många kvinnor och deras barn stöd och nytt mod att resa sig ur extremt förtryck. Och kvinnojourerna har haft framgång. Lagarna skärps och jourerna får mer pengar. Men sexuellt våld är ännu tabu.

Tillämpa lagarna.
– Våldet kan stoppas, säger Angela Beausang, Nu har våldet blivit synliggjort i politiken, är inte längre en privatsak.
– Viktigast nu är att myndigheterna tillämpar lagarna.

Så tog hon sig ur våldsäktenskapet. Fariba fick mod att ta sig ur ett tvångsäktenskap och flera års misshandel. Idag lever hon ensam med sina tre barn och har återfått sin kraft.
– De som kommer till Sverige måste genast få veta att våldet mot kvinnor och barn är förbjudet och straffbart, säger hon.

Kvinnors rädsla är också politik. Först 1982 ändrades lagen så att våld mot kvinnor i hemmet blev åtalbart. Kvinnors rädsla är ett politiskt-demokratiskt problem, säger Maria Wendt Höjer, som skrivit en avhandling om hur våld mot kvinnor hanteras i politiken.

Blev sexutnyttjad på barnavårdsnämnden. I fyrtio år har hon berättat sin historia för psykologer, socialarbetare, läkare, poliser, bekanta, men ingen har brytt sig. R har försökt kartlägga varför en mycket begåvad ung kvinna med svår barndom aldrig fick en chans.

Två grannstater som lever i fred text- och bildreportage. Det finns palestinier och israeler som önskar två grannstater dit de kan välkomna varann. Det finns israeler som bygger upp palestinska hus som Israels soldater mosat. Två har nyligen fått fredspris.

Varning för EMU: Kronan stabilare än euron.

Antologi: Gunilla Wettergren, Stefan Carlén, Lars Grip, Erik Öhman(foto),
Antologi: Staffan H Westerberg, Renée Höglin, Inger Evertson, Camilla Törngren.
Utgåva: 2003 Nr 1 Årgång 33
ISBN: 91-86716-90-5, 978-91-86716-90-5