Lyckojakten – Om att få ett bättre liv

2008-10-28 Lyckojakten - Om att få ett bättre liv”Vi lever i en kultur där hämnden ständigt ses som en lösning. I romaner och filmer vimlar det av ensamma hjältar som kräver sin rättmätiga (som det skildras) hämnd och hämndlystnad. Det framstår nog som en fullkomligt naturlig reaktion på en oförrätt för de flesta.

Men lyckoforskningen visar tydligt att vi inte blir lyckligare av att ge igen (hur rättmätigt det än kan tyckas). Det som gör oss lyckliga är att förlåta. Människor som kan förlåta är bland annat mindre deprimerade, oroliga, arga och neurotiska.”

Frilansskribenten Eva-Lotta Hultén söker lyckan i detta nummer av Pockettidningen R. Dels berättar hon om den gångna sommaren då hon försökt bli lyckligare, dels om lyckoforskningen som växer sig allt starkare.

Skribent: Eva-Lotta Hultén
Utgåva: 2008 Nr 3 årgång 39
ISBN: 9789185563104