Nä, här får du ingen hjälp – Om den ojämlika hälsan

2009-09-11 Nä, här får du ingen hjälp... - om den ojämlika hälsanPockettidningen R berättar denna gång om den orättvisa, ojämlika och ojämställda vården och hälsan i ett modernt Sverige. Är du rik, vit och man, grattis!

”Vi behöver fundera över hur vi kan säkra att folk får den vård de behöver och att alla får ett bra bemötande. Visst har valfrihet ett egenvärde men det är naivt att tro att det löser alla vårdens problem och det gynnar i alla fall inte de sämst ställda.

En satsning på mer övervakning och statistik från vårdens område är önskvärt. Jag vill att data om bland annat socioekonomiska skillnader och dödlighet mäts regelbundet och blir tillgängliga.

I dag kan man gå in och se hur börsvärden förändras från dag till dag och regelbunden uppdatering av arbetsmarknadsstatistik är självklar men vårdstatistiken är lågprioriterad.”

Olle Lundberg, föreståndare för Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa vid Stockholms universitet.

Redaktör: Maria Hagström]
Utgåva: 2009 Nr 2/3 Årgång 40
ISBN: 978-91-85563-13-5, 91-85563-13-7