När äldrevården blir en handelsvara

1996-nr-4-nar-aldrevarden-blir-handelsvaraSara Hultmans reportage om en äldrevård i förvandling. Från gemensam angelägenhet till offentligt finansierad, privat, vinstdrivande verksamhet.

Reporter: Sara Hultman
Utgåva: 1996 Nr 4 Årgång 26
ISBN: 91-86716-58-1