Uppdrag Förvanskning – Om barnfattigdomen i Sverige

2013-04-23-nr-1-2-uppdrag-forvanskning-om-barnfattigdomen-i-sverigeSenvintern 2012 började Pockettidningen R projektera ett nummer om barnfattigdomen i vårt land. Det är givetvis helt oacceptabelt att somliga är mycket fattiga i ett av världens rikaste länder, och att många barn tvingas vara utan sådant som borde anses som självklarheter.

Vi ville också belysa de skamkänslor som ofta följer med fattigdom. Och vi önskade även ta fram faktiskt material i form av exempelvis statistik för den fortsatta nödvändiga diskussionen.

Detta finns med i detta vårt nya nummer.

Men en sak tillstötte under resans gång: SVT:s Uppdrag granskning gjorde i januari sitt omtalade reportage om barnfattigdom. I reportaget påstås bland annat att barnrättsorganisationerna genom vinklade kampanjer överdrivit barnfattigdomen. Reportaget blev med all rätt omstritt. Av många ifrågasatt, av andra hyllat.

I det läget beslöt Pockettidningen R att ingående granska Janne Josefssons reportage. Minut för minut. Vad berättar det egentligen?

Och hur?

Pockettidningen R:s slutsats är att reportaget i Uppdrag granskning är så ensidigt och hårdvinklat att det skadar trovärdigheten för undersökande journalistik.

Än värre är det att reportaget i delar har sin udd riktad mot de fattiga, de som redan har det för jävligt.

Reporter: Börge Nilsson
Utgåva: 2013 Nr 1/2 Årgång 44
ISBN: 978-91-85563-23-4, 91-85563-23-4