Uppdrag rättvisa – Om 40 år i samhällsdebatten

2010-07-08-nr-1-2-uppdrag-rattvisa-om-40-ar-i-samhallsdebattenPockettidningen R 40-årsjubilerade 2010! Vi firade med att ge ut ett jubileumsnummer som blickade tillbaka på tidskriftens historia. I 40 år har Pockettidningen R deltagit i debatten och hela tiden har uppdraget varit att verka för ett rättvisare samhälle. Uppdraget kvarstår.

»Jag tycker Pockettidningen R ska vara den där tidlösa, lugna, nyktra, trygga människan, med svårbestämbar ålder, som man behöver i sin närhet. En som aldrig jagar upp sig för mycket, men heller aldrig tittar bort. En som inte följer moden eller trender, men alltid finns där för den som behöver den. En som inte är en del av det som händer, men ändå ser det som sker. Lite som en släkting kan vara, eller en ombudsman, eller ett stamcafé. Lite som journalister beskriver sitt uppdrag vid högtidsstunder, men sällan lever upp till.«

Det säger Torkel Kjellman, biträdande kanslichef för Socialdemokraterna i Stockholm, en av många röster i detta jubileumsnummer.

Skribenter:
Utgåva: 2010 Nr 1/2 Årgång 41
ISBN: 978-91-85563-17-3, 91-85563-17-X