Första numret! 1970 Nr 1 – Varför i helvete har vi inget att säga till om? Synpunkter på anstaltsdemokrati

1970-nr-1-varfor-i-helvete-har-vi-inget-att-saga-till-omRFHL kom snabbt att bli en viktig röst i den socialpolitiska debatten. Ibland var det på egen hand och ibland tillsammans med övriga ”R-förbund”. R-förbunden kom att bli att bli ett begrepp: Den samlade klientrörelsen som organiserat sig och drev intressepolitiska frågor tillsammans med kravet på att människor som själva var berörda också skulle vara med och styra och påverka.

Det första R-förbundet var KRUM – Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. Det följdes av RFHL och så småningom bildades också ALRO – Alkoholproblematikers Riksförbund och RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Några år senare tillkom RFFR – Riksförbundet För Familjers Rättigheter.

Tillsammans utgav R-förbunden Pockettidningen R som kom att bli avgörande i den socialpolitiska debatten med sina många skildringar av kamp mot förtryck och utanförskap. Det första numret fick namnet ”Varför i helvete har vi ingenting att säga till om?”, en titel som på många sätt angav tidningens kommande inriktning.

R-förbunden föddes och växte ur tidens starka solidaritetsrörelser både nationellt och internationellt och samlade mängder av medlemmar och aktivister. KRUM är nedlagt sedan ett antal år, men de övriga R-förbunden lever och arbetar var för sig och ibland tillsammans när organisationernas intressen korsar varandra.

Källa rfhl.se/historik/

Redaktör: Hans Nestius
Utgåva: 1970 Nr 1 Årgång 1
ISBN: