Om Pockettidningen R

Pockettidningen R är en socialpolitisk tidskrift som har utkommit sedan 1970. Den startades av Hans Nestius som snart kom att samarbeta med de så kallade R-förbunden, vilka bland annat företrädde grupper med mental ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Pockettidningen R uppgift är att granska samhällsutvecklingen ur utsatta människors perspektiv genom undersökande, orädd journalistik, verka för ekonomisk och social rättvisa samt ge röst åt de icke hörda. Pockettidningen R:s inriktning är samhällsreportage genom intervjuer och orädd journalistik, ofta med avslöjande karaktär.  Emellanåt används även så kallat wallraffande.

Pockettidningen R har genom åren erövrat flera priser, bland annat Stora journalistpriset och Vilhelm Moberg-stipendiet. År 2007 utsågs tidningen till Årets kulturtidskrift i Sverige. År 2015 gav Wendelajuryn sitt hedersomnämnande med motiveringen,

”…i 45 år konsekvent har följt samhällsutvecklingen ur utsatta människors perspektiv. Genom åren har temanummer om viktiga ämnen som psykiatri, kriminalvård, missbruksproblem, jämställdhet och ekonomisk demokrati påverkat samhällsdebatten. Inte minst har tidningen på senare år visat hur synen på arbetslösa och sjuka påverkats negativt av samhälleliga systemförändringar. Vårt hopp är att denna journalistiska gärning kan fortsätta trots ett allt snålare tidskriftsklimat.”

Sedan R-förbunden beslutat att inte längre engagera sig i tidningen är Pockettidningen R sedan 2006 privatägd av sina två redaktörer.

© 2016 Pockettidningen R ®