Redaktion

Ansvarig Utgivare
Kurt Nurmi

Postadress
Pockettidningen R
c/o Maria Hagström
Lindevägen 92
120 48 Enskede Gård

Telefonnummer
070-964 15 77

Ekonomi
Swish: 123 641 62
PlusGiro: 517606-0

Annonsering
Pockettidningen R
c/o Maria Hagström
Lindevägen 92
120 48 Enskede Gård
E-post
förnamn.efternamn@pocketr.se
Klicka här för kontaktfomulär